HAVA FİLTRELERİ Havada bulunan istenmeyen gaz, buhar ya da başka tanecikleri ayrıştırmaya yarayan cihaz ya da malzemelerdir.

HAVA FİLTRELERİ Havada bulunan istenmeyen gaz, buhar ya da başka tanecikleri ayrıştırmaya yarayan cihaz ya da malzemelerdir. Klima santrallerinde ve havalandırma sistemlerinde dış havadaki tanecikleri, toz, toprak ve benzeri istenmeyen cisimleri tutmak, havalandırma cihazları girişlerinde gerekli ayrımları yapmak, besleme havalarındaki virüs ve bakterileri azaltmak amacıyla uygun filtreler kullanılır. Bütün filtreler en ufak bir sızdırmaya izin vermeyecek tarzda imal edilir. İstenilen hava kalitesine bağlı olarak kademeli filtrelendirme sistemi kullanılır.

 

TOZ TOPLAMA FİLTRE ÜNİTELERİ

Kulanım alanı endüstri  olan siklon filtreler üretim istasyonunda bulunan toz tanecilerini tutmada kullanılır. Yan cepten giren gaz - parçacık karışımı 360 döndürülür, oluşan santrifüj kuvvet sayesinde havadan ağır tozlar ve parçalar siklonun iç cidarına savrulur. Merkeze yakın bölümlerde hava ikinci girdabı oluşturur. Tozlar ve parçacıklar cidardan siklonun alt hunisine düşerken hava orta kısımdan yukarıya doğru yönelerek çıkış ağzından siklonu terk eder. Alt çıkışa bağlanan motorlu hava kilidi sayesinde havadan ayrılmış katı malzeme aşağıya dökülür. Siklon, merkez kaç kuvvetinin etkisi ile karışım halindeki gaz ve katı maddeyi birbirinden ayıran sistemdir.

Elektrostatik toz boyama yapılan mahallerde , ahşap işleme atölyelerinde , talaşlı imalat atölyeleri gibi çok çeşitli proseslerde kullanım alanları bulunmaktadır.

 

ELEKTROSTATİK FİLTRE ÜNİTELERİ

Kullanım alanları genellikle endüstriyel mutfaklar, restaurantlar ve cafe tarzı işletmelerde kullanılan elektrostatik filtreler ; koku önleme, havadaki yağ partiküllerini tutmada etkilidirler. Havayı iyonize ederek çalışan filtrenin montajı kolay ve ergonomiktir.

Boyutu 0.3 mikron (1 mikron = 1/1.000 mm) olan parçacıklar çok güçlü bir elektrik güç bölgesinden geçiririlir. (iyonize edildiği bölüm). Burada parçacıklar pozitif elektrik yükü ile yüklenir. Bu pozitif yüklü parçacıklar eşit aralıklı paralel dizilmiş toplayıcı bir yüzeyden geçerler. Bu yüzeyler sırasıyla negatif ve pozitif yüklüdürler. Pozitif yüklü olanlar bu parçacıkları iterlerken, negatif yüklü yüzeyler bu parçacıkları çeker ve toplarlar.

 

SULU YIKAMA KABİNLERİ

Sulu filtrasyonda asıl amaç kirlenmiş havayı suya temas ettirerek içindeki katı atıkları bir kabinde toplamaktır. Kirlenmiş hava bir aspiratör vasıtasıyla çekilir.Çekilen hava emiş fanına gelmeden önce sulu filtrasyon cihazına gelir. Burada ilk olarak metalik filtreden geçen hava daha sonra pulvarize edilmiş basınçlı sudan geçer. Su ve filtre içinde içindeki katı atıkları bırakan kirli hava içine bir miktar da su taneceği alarak kabin içinde yoluna devam eder. Havaya karışmış olan su taneciklerini ayırmada damla tutucu ünite kullanılarak hava %70  oranında temizlenmiş ve kuru bir şekilde fana iletilir.

Sulu filtrelerin kullanım alanlarını sırlamamız gerekirse önemli ölçüde restaurantlar , tozlu imalat yapan imalathaneler , mobilya atölyeleri , ilaç fabrikaları ,inşaat malzemeleri üreten fabrikalar olarak sıralayabiliriz.

 

AKTİF KARBON FİLTRE ÜNİTELERİ

Koku tutucu filtrelerdir. Gözenekli yapısı sayesinde havaya karışmış olan  kokuların alınmasında oldukça etkilidir.20 yy başlarından beri öncelikle kullanım suyu ve fabrikalarda kullanılmaya başlanan aktif karbonlu filtreler günümüzde halen geçerliliğini korumaktadır.

Genellikle insan sağlığını tehdit eden ya da istenmeyen kokuların oluştuğu ortamlarda tercih edilirler. Günümüzde şehir içlerinde sıkışmış olan restaurantlarda çoğu bölgede zorunlu hale      getirimiştir.Kabin içindeki aktif karbon granüllü filtreler havadaki koku parteküllerini yakalar ve dışarıya salınımını engeller.Kapasiteye göre  değişken ebattaki kabinlere yerleştirilen aktif karbon  kasetleri gerekli basınç kayıpları ve hava geçirgenlik katsayılarına göre hesaplanır.