Katipo?ullar? Mühendislik

Ge?mi?ten günümüze yapm?? oldu?umuz projelerle sekt?rde faaliyet g?steren firmam?z gibi Katipo?ullar? Mühendislik de kurulu? tarihi itibar? ile bir ?ok projeye imza atm??t?r. ?irketimiz bünyesinde g?revlendirilen teknik personel olarak 2 makine mühendisi, 2 makine teknikeri ve tüm ?al??an kadromuz 25 olarak faaliyetimize devam etmekteyiz.